AVIS: El contingut d'aquest lloc web està pendent d'actualitzar-se

Coherència de polítiques

El principal agent que ha de vetllar per la Coherència en Polítiques per al Desenvolupament (CPD) és la mateixa Administració en els seus diferents nivells (estatal, regional, local) buscant les sinergies més grans possibles entre la política pública i l'acció d'altres agents (com les empreses) amb grans possibilitats per aconseguir impactes positius en els objectius de desenvolupament. Prenent com a referència les propostes de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) i la Unió Europea, els organismes més avançats conceptualment en CPD, treballarem progressivament en cinc desafiaments globals en matèria de CPD: seguretat alimentària, comerç i evasió fiscal, immigració, seguretat i canvi climàtic. Inicialment ens centrarem, sense abandonar la resta, en matèria econòmica (comerç, inversió estrangera, deute extern) i evasió fiscal. LA CPD propugna fer de la cooperació internacional per al desenvolupament una política estratègica, amb perfil propi i amb capacitat d'incidència en la comunitat internacional.

 Dona africana aguantant verticalment a l'aire un pal molt llargEns centrarem en:

1. L'augment de la comprensió dins de l'Administració i resta d'actors sobre el concepte de CPD.

2. La millora de l'anàlisi de la CPD, seguiment d'avenços i difusió d'evidències: cal reforçar la capacitat d'anàlisi i gestió de l'impacte que l'activitat internacional (tant de l'Ajuda Oficial al Desenvolupament (AOD) com de l'activitat no necessàriament finançada amb AOD) pugui tenir en el desenvolupament dels nostres socis. La reactivació de la xarxa de punts focals sobre CPD, com a mitjà privilegiat per identificar les accions més rellevants en matèria de CPD i els possibles punts de conflicte, és una prioritat en aquesta matèria.

3. Per garantir la suficient capacitat d'anàlisi, la Secretaria General de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (SGCID) reforçarà els mitjans existents capitalitzant recursos externs al Govern.

4. La millora de la coordinació d'actors en seu, en terreny i entre ambdós per a un abordatge adient de la CPD.