AVIS: El contingut d'aquest lloc web està pendent d'actualitzar-se

Aprenentatge i millora

Alumnes d'un col•legi a classe al Valle del Sisa, San Martín, projecte de la Cooperació Espanyola

 

L'aprenentatge i la millora és un dels elements fonamentals per promoure el progrés de la Cooperació Espanyola i propiciar el canvi en els països en els quals actuem. Encara que s'han experimentat progressos en molts sentits, encara ens queda molt camí per fer per equiparar-nos als països del nostre entorn.

La Cooperació Espanyola compta amb diferents fonts de coneixement, que comprèn els àmbits següents:

  • La gestió de la informació mitjançant sistemes que garanteixin l'accessibilitat, la fiabilitat i l'actualització de la informació.
  • L'avaluació orientada a la millora contínua.
  • La generació de coneixements relacionats amb la realitat dels problemes del desenvolupament a través d'investigacions i estudis del desenvolupament.
  • El seguiment vinculat a resultats de desenvolupament.