AVIS: El contingut d'aquest lloc web està pendent d'actualitzar-se

Accessibilitat

L'objectiu del portal de la Cooperació Espanyola és que totes les persones, independentment de tenir una discapacitat, de l'edat o d'accedir a la web des de tecnologies poc convencionals, puguin navegar per les pàgines d'aquest lloc web sense trobar-hi dificultats d'accés.

Amb aquesta finalitat, el desenvolupament del portal s'ha basat en el compliment de les Pautes d'Accessibilitat al Contingut en la Web 1.0 establertes pel W3C (Consorci de la World Wide Web).

Algunes de les funcionalitats implementades per permetre l'accés a tots els continguts de la web amb més facilitat són:

  • Les característiques visuals del portal (tipus i color de lletra, fons, etc.) es defineixen mitjançant el full d'estils perquè l'usuari pugui ajustar el text a les seves preferències.
  • Les mides de les lletres s'han definit amb unitats relatives perquè pugui ampliar o disminuir la mida de la lletra des de les opcions del navegador.
  • Si un usuari accedeix al portal amb un navegador que no suporta full d'estils, no suposarà una dificultat, ja que igualment es pot accedir a tots els continguts amb la CSS desactivada.
  • Les pàgines tenen una estructura clara tant per a l'usuari que pot veure tot el contingut, com per al que llegeix la informació amb un lector de pantalla, usuaris que desactiven el full d'estils, etc. Amb aquest objectiu, s'han definit amb codi HTML les capçaleres de secció, les llistes i tots els elements que ajuden a la comprensió general del lloc web.
  • El codi HTML i CSS usat s'ajusta a les gramàtiques formals per garantir la visualització correcta dels continguts en diferents navegadors.

Si detecteu dificultats d'accés als continguts del portal, no dubteu de posar-vos en contacte amb nosaltres. Per a això, podeu escriure un correu electrònic a info@cooperacionespanola.es o usar el formulari de contacte.